Forside | Computerworld
Whitepaper

Gjensidig forståelse mellom CIO og CFO
Dette er en av fem deler i en serie korte Radar-rapporter som har til hensikt å belyse IT-områder som er viktige for alle nordiske virksomheter i 2017 og fremover. Rapporten tar utgangspunkt i svenske virksomheter, men hvert IT-område innledes med et nordisk perspektiv. Valget av områder er forankret i virksomhetenes faktiske situasjon, hvor en, uavhengig av IT-prioriteringer, alltid vil ha fokus på kostnadskontroll. Dessuten tvinger i økende grad andre operative aktiviteter som for eksempel analyse frem IT-investeringer.

Last ned whitepaper

Dokumentinformasjon
Tittel: Gjensidig forståelse mellom CIO og CFO
Firma: Unit4
Språk: Norsk
Format: pdf
Filstørrelse: 525
Dato: 16.06.2017
Alle dokumenter fra Unit4
Navn Format kb Dato
Alle whitepapers innen IT Management
Navn Format kb Dato
Valg av ERP-løsning pdf 521 26.10.2017
Linking the IT PMO to the Business pdf 772 11.05.2017
Hvordan lykkes med samhandling? pdf 131 12.01.2017